SJÄLVRISKELIMINERING VID BILHYRA

I priset för de flesta biluthyrningsavtal ingår skadekostnadseliminering (CDW) och trafikförsäkring (TP). Om hyresfordonet skadas eller blir stulet tar biluthyrningsföretaget ut en kostnad för självrisken, vilket är den del av reparationskostnaden som du själv ansvarar för.

Hur fungerar självriskelimineringen?

Självriskeliminering är en frivillig försäkring som är till nytta om ditt hyresavtal har en bestämmelse om självrisk. Skyddet gäller dig som person, så du täcks även om du byter biluthyrningsföretag eller byter till en annan bilmodell.

Försäkringen har utformats för att ersätta dig för den självgift eller de reparationskostnader du måste betala enligt villkoren i hyresavtalet vid en skada på hyresfordonet. Din rätt till att få självrisken ersatt är föremål för vissa undantag som framgår av formuleringarna i försäkringsbrevet.

Vad ingår?

De viktigaste egenskaperna och förmånerna omfattar:

 • Självrisk vid skada eller stöld med upp till 80.000 SEK om året
 • Gäller förare från och med 21 till och med 85 års ålder
 • Täcker skador på fönster, underrede, tak, däck och lyktor som annars inte ingår i biluthyrningsföretagens skadeförsäkringar
 • Skador på grund av att fel bränsle använts: upp till 6.000 SEK per försäkringsfall och upp till 25.000 SEK om året
 • Gäller dig (försäkringstagaren) plus upp till sju ytterligare förare som namngivits på hyresavtalet

Vad ingår inte?

Observera att denna försäkring endast gäller personer med hemvist i Storbritannien, Spanien, Frankrike, Italien, Tyskland, Irland, Sverige eller Nederländerna.

Försäkringsskyddet har följande undantag:

 • Skada på bilens inredning eller innehåll omfattas ej
 • Förarna måste vara mellan 21 och 85 år gamla
 • Hyresavtalet får inte löpa på längre tid än 60 dagar i sträck
 • Gäller ej om skadan orsakats vid körning i terräng
 • Gäller ej om hyresfordonets marknadsvärde överstiger 1.500.000 SEK

Komplett information om vad som ingår och inte framgår av formuleringarna i försäkringsbrevet.

Våra försäkringsbrev är tillgängliga på engelska, spanska, franska, tyska, italienska, svenska och nederländska. Dessa kan erhållas på produktbeskrivningssidorna på denna webbplats.

Inköpsprocess

Du kan köpa denna försäkring via vår webbaserade offert- och inköpsplattform på www.insurance4carhire.com. Försäkringen kan köpas upp till 364 dagar i förväg och fram till just före du hämtar ut ditt hyresfordon.

Du kan välja mellan att köpa en årlig försäkring som ger dig skydd under flera hyrestillfällen under försäkringsperioden eller en daglig försäkring som ger täckning för de specifikt angivna dagar du anger.

Under offert- och inköpsprocessen kommer du att få ett antal frågor. Dessa kommer att omfatta grundläggande information, exempelvis:

 1. uppgifter om den huvudsakliga förare som angivits i hyresavtalet
 2. försäkringens startdag och starttid
 3. om det är en daglig försäkring, hur många dagar du behöver täckning för

Denna information kommer att användas för att skapa ett försäkringbevis från insurance4carhire. Se till att den information du anger stämmer överens med den information som framgår av bilhyresavtalet.

Försäkringens offert- och försäljningspris varar tills din webbläsarsession avslutas.

Du kan betala för försäkringen med betal- eller kreditkort från Visa eller Mastercard. Det angivna priset måste erläggas i sin helhet. Innan betalningen behandlas kommer du att få se en uppdelning av kostnaderna, inklusive försäkringspremie, brittisk skatt på försäkringspremier, vår serviceavgift och, om du betalar med kreditkort, en avgift för detta.

När betalningen har gått igenom kommer vi att skicka dig ett epostmeddelande med en bekräftelse som innehller texten i ditt försäkringsbrev, ditt försäkringsbevis och våra affärsvillkor. Se till att du sparar dessa dokument; vi rekommenderar att du tar dem med dig varje gång du hämtar ut ett hyresfordon.

Kontakta oss

Om du vid något tillfälle behöver få tag på oss är våra kontaktuppgifter som följer:

E-post: info@insurance4carhire.com
Telefon: +44 (0)1242 538 475 (måndag till fredag, 09.00 till 17:00 GMT)

Kontakta oss om du behöver ändra någon av uppgifterna i din försäkring eller om du vill uppgradera den till en annan sorts försäkring under avtalsperioden.

Ångerperiod

Om du bestämmer dig för att du vill häva försäkringen, kontakta Insurance4carhire på +44 (0)1242 538475 eller skriv till Insurance for Car Hire, Towergate Insurance, Ellenborough House, Wellington Street, Cheltenham, GL50 1XZ, Storbritannien, eller info@insurance4carhire.com. Om du häver din försäkring inom 14 dagar från det du mottog dina dokument kommer du att få full ersättning för premien och serviceavgiften, så länge du ännu inte har företagit någon resa, gjort en skadeanmälan eller har för avsikt att göra en skadeanmälan.

Hur du gör en skadeanmälan

Det är enkelt att göra en skadeanmälan. En särskild tjänst med experter som hanterar skadeanmälningar från Direct Group finns tillgängliga för alla insurance4carhire-kunder. Allt du behöver göra:

Ladda ned en skadeanmälan, eller skriv till claims@insurance4carhire.com eller ring +44 (0)1242 538 475 så skickar vi dig en kopia av blanketten. Om du föredrar vanlig post:

Claims Department
Direct Group Limited
Quay Point
Lakeside Boulevard
Doncaster
DN4 5PL
Storbritannien

Skicka in skadeanmälan till claims@insurance4carhire.com tillsammans med underlag inom 31 dagar från utgången av den hyresperiod då incidenten inträffade.

Resten kan du lämna till oss; betalningen kommer att skickas till det bankkonto du angett. Vi siktar på att du skall ha pengarna på ditt konto inom 15 dagar från det vi mottog din skadeanmälan. Om du skulle ha problem eller om du har några frågor, ring oss gärna på +44 (0)1242 538 475 så hjälper vi dig, eller skicka e-post till oss till claims@insurance4carhire.com.

Allmän information

insurance4carhire

Insurance 4 Car Hire är en handelsbeteckning som används av Towergate Underwriting Group Limited. Towergate Underwriting Group Limited är registrerat i England med organisationsnummer 4043759, säte: Towergate House, Eclipse Park, Sittingbourne Road, Maidstone, Kent, ME14 3EN, Storbritannien. Towergate Underwriting Group Limited är auktoriserat och står under tillsyn av den brittiska finansmyndigheten, Financial Conduct Authority.

e-mail: info@insurance4carhire.com
Telefonnummer: +44 (0)1242 538 475

Towergate Underwriting Group Limited är en brittisk försäkringsmäklare som har tillstånd att handla med sina produkter i Irland via passportering med nummer 313250.

Denna försäkring har Lloyd’s Syndicate 5820 som underwriter. Detta syndikat förvaltas av AmTrust Syndictes Limited. AmTrust Syndicates Limited är registrerat i England och Wales med organisationsnummer 04434499 och har sitt säte på 47 Mark Lane, London EC3R 7QQ, Storbrtiannien.

AmTrust Syndicates Limited är auktoriserat av den brittiska finansmyndigheten Prudential Regulation Authority och står under tillsyn av den brittiska finansmyndigheterna Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (med referensnummer 226696).

Du kan besöka Financial Services Register, som är ett register över alla auktoriserade leverantörer av finansiella tjänster i Stobritannien, på www.fca.org.uk. Du kan även kontakta Financial Conduct Authority på telefonnummer +44 (0)300 500 8082.

Vi har skapat en produkt som är resultatet av utförliga marknadsundersökningar och låter oss erbjuda en försäkring som passar väl som självriskeliminering.

Vi förstår att du behöver en försäkring som lämpar sig för just dina omständigheter. Denna gång har vi inte kunnat rekommendera någon självriskeliminering vid bilhyra. Istället har vi gett dig information som gör det möjligt för dig att bestämma om du tycker att försäkringen passar för dina behov. De olika täckningsnivåerna och föräkringsgivarna framgår på produktsidorna på denna webbplats.

Den information som anges utgör endast informativt innehåll och om den skulle strida mot någon annan specifik information som kunden fått under teckningsprocessen är det den senare informationen som gäller.

Service och klagomål

Service

Vi gör allt vi kan för att ge dig service av hög standard. Men om har några klagomål vill vi gärna att du följder nedanstående klagomålsprocess.

Klagomål som rör försäkringspolicyn

Om du vill klaga på denna försäkring i något avseende som inte rör ett fösäkringsärende, kontakta: Insurance4carhire, Towergate Insurance, Ellenborough House, Wellington Street, Cheltenham, GL50 1XZ, Storbritannien, eller ring +44 (0)1242 538 475, e-post info@insurance4carhire.com.

Klagomål som rör en skadeanmälan

Om Du vill klaga på ett försäkringsärende, kontakta:
Claims Department
Direct Group Limited
Quay Point
Lakeside Boulevard
Doncaster
DN4 5PL
Storbritannien
Tel: +44 (0) 344 854 2059
Fax: +44 (0) 344 412 4158
E-post:claims@insurance4carhire.com

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera med oss, låt Towergate eller Direct Group Limited veta detta; de kommer att göra sitt bästa för att hjälpa till.

Om du har köpt din policy på nätet kan du även skicka in ditt klagomål via plattformen Tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/odr.

Om du fortsätter känna dig missnöjd

Då vi har ett Lloyds-syndikat som underwriter kan du, om du även fortsättningsvis känner dig missnöjd och vill inkomma med klagomål, när som helst hänskjuta ärendet till Lloyds klagomålsavdelning.

Adressen till Lloyds klagomålsavdelning är som följer:

Complaints
Lloyd’s
One Lime Street
London
EC3M 7HA
Storbritannien
Telefon: +44 (0) 207 327 5693
Fax: +44 (0) 207 327 5225
E-post: complaints@lloyds.com
Webbplats: www.lloyds.com/complaints

Detaljerad information om Lloyds process för klagomålshantering framgår av broschyren "Your Complaint – How We Can Help", som finns tillgänglig på www.lloyds.com/complaints

och på ovanstående adress.

Om Du fortfarande är missnöjd när Du har fått ett slutligt beslut i anledning av Ditt klagomål, eller om Du inte fått ett slutligt beslut inom 8 veckor, kan Du rikta Ditt klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden. Deras kontaktuppgifter är följande:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN),
Box 174,
101 23 Stockholm,
Sverige
Telefon: + 46 8 50 88 60 00
Telefax: + 46 8 50 88 60 01
E-post: arn@arn.se
Webbplats: www.arn.se

Denna process påverkar inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder.

Den brittiska personuppgiftslagen (Data Protection Act)

Vi kommer endast att använda den information du anger för administrationen av din policy och för skadereglering. Vi kan lämna vidare din information till tredje man som utför detta å Våra vägnar både i och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).

Vi kan även dela din information med andra försäkringsgivare, tillsynsmyndigheter, byråer som arbetar mot bedrägerier och andra parter enligt vad som tillåts eller krävs enligt lag.

Vi kommer att vidta rimliga mått och steg för att säkerställa att den information Vi innehar är korrekt och endast används och lagras så länge den behövs.

Det är inte säkert att personuppgiftslagarna utanför EES är lika omfattande som de inom EES, och vi kommer att vidta rimliga mått och steg för att säkerställa att dina personuppgifter alltid skyddas i enlighet med standarden inom EES.

Du har rätt att få tillgång till eller korrigera de av Dina personuppgifter som innehas av oss genom att skicka en skriftlig begäran till Compliance Officer, AmTrust Syndicates Limited 47 Mark Lane, London EC3R 7QQ, Storbritannien, eller genom att skicka e-post till syndicatecompliance@amtrustgroup.com. En avgift kan tas ut för detta.

Samtal kan spelas in i utbildnings- och övervakningssyfte.