I priset för de flesta biluthyrningsavtal ingår skadekostnadseliminering (CDW) och trafikförsäkring (TP). Om hyresfordonet skadas eller blir stulet tar biluthyrningsföretaget ut en kostnad för självrisken, vilket är den del av reparationskostnaden som du själv ansvarar för.

Hur fungerar självriskelimineringen?

Självriskeliminering är en frivillig försäkring som är till nytta om ditt hyresavtal har en bestämmelse om självrisk. Skyddet gäller dig som person, så du täcks även om du byter biluthyrningsföretag eller byter till en annan bilmodell.

Försäkringen har utformats för att ersätta dig för den självgift eller de reparationskostnader du måste betala enligt villkoren i hyresavtalet vid en skada på hyresfordonet. Din rätt till att få självrisken ersatt är föremål för vissa undantag som framgår av formuleringarna i försäkringsbrevet.

Vad ingår?

De viktigaste egenskaperna och förmånerna omfattar:

 • Självrisk vid skada eller stöld med upp till 68.000 SEK om året
 • Gäller förare från och med 21 till och med 85 års ålder
 • Täcker skador på fönster, underrede, tak, däck och lyktor som annars inte ingår i biluthyrningsföretagens skadeförsäkringar
 • Skador på grund av att fel bränsle använts: upp till 5.200 SEK per försäkringsfall och upp till 20.800 SEK om året
 • Gäller dig (försäkringstagaren) plus upp till sju ytterligare förare som namngivits på hyresavtalet

Vad ingår inte?

Observera att denna försäkring endast gäller personer med hemvist i Storbritannien, Spanien, Frankrike, Italien, Tyskland, Irland, Sverige eller Nederländerna.

Försäkringsskyddet har följande undantag:

 • Skada på bilens inredning eller innehåll omfattas ej
 • Förarna måste vara mellan 21 och 85 år gamla
 • Hyresavtalet får inte löpa på längre tid än 60 dagar i sträck
 • Gäller ej om skadan orsakats vid körning i terräng
 • Gäller ej om hyresfordonets marknadsvärde överstiger 1.250.000 SEK

Komplett information om vad som ingår och inte framgår av formuleringarna i försäkringsbrevet.

Våra försäkringsbrev är tillgängliga på engelska, spanska, franska, tyska, italienska, svenska och nederländska. Dessa kan erhållas på produktbeskrivningssidorna på denna webbplats.

Inköpsprocess

Du kan köpa denna försäkring via vår webbaserade offert- och inköpsplattform på www.insurance4carhire.com. Försäkringen kan köpas upp till 364 dagar i förväg och fram till just före du hämtar ut ditt hyresfordon.

Du kan välja mellan att köpa en årlig försäkring som ger dig skydd under flera hyrestillfällen under försäkringsperioden eller en daglig försäkring som ger täckning för de specifikt angivna dagar du anger.

Under offert- och inköpsprocessen kommer du att få ett antal frågor. Dessa kommer att omfatta grundläggande information, exempelvis:

 1. uppgifter om den huvudsakliga förare som angivits i hyresavtalet
 2. försäkringens startdag och starttid
 3. om det är en daglig försäkring, hur många dagar du behöver täckning för

Denna information kommer att användas för att skapa ett försäkringbevis från insurance4carhire. Se till att den information du anger stämmer överens med den information som framgår av bilhyresavtalet.

Försäkringens offert- och försäljningspris varar tills din webbläsarsession avslutas.

Du kan betala för försäkringen med betal- eller kreditkort från Visa eller Mastercard. Det angivna priset måste erläggas i sin helhet. Innan betalningen behandlas kommer du att få se en uppdelning av kostnaderna, inklusive försäkringspremie, brittisk skatt på försäkringspremier, vår serviceavgift och, om du betalar med kreditkort, en avgift för detta.

När betalningen har gått igenom kommer vi att skicka dig ett epostmeddelande med en bekräftelse som innehller texten i ditt försäkringsbrev, ditt försäkringsbevis och våra affärsvillkor. Se till att du sparar dessa dokument; vi rekommenderar att du tar dem med dig varje gång du hämtar ut ett hyresfordon.

Kontakta oss

Om du vid något tillfälle behöver få tag på oss är våra kontaktuppgifter som följer:

E-post: info@insurance4carhire.com
Telefon: +44 (0) 1242 538 475 (måndag till fredag, 09.00 till 17:00 GMT)

Kontakta oss om du behöver ändra någon av uppgifterna i din försäkring eller om du vill uppgradera den till en annan sorts försäkring under avtalsperioden.

Ångerperiod

Om du bestämmer dig för att du vill häva försäkringen, kontakta Insurance4carhire på +44 (0) 1242 538 475 eller skriv till Insurance for Car Hire, Towergate Insurance, Ellenborough House, Wellington Street, Cheltenham, GL50 1XZ, Storbritannien, eller info@insurance4carhire.com. Om du häver din försäkring inom 14 dagar från det du mottog dina dokument kommer du att få full ersättning för premien och serviceavgiften, så länge du ännu inte har företagit någon resa, gjort en skadeanmälan eller har för avsikt att göra en skadeanmälan.

Hur du gör en skadeanmälan

Det är enkelt att göra en skadeanmälan. Allt du behöver göra ladda ned en skadeanmälan, eller skriv till excessclaims@insurance4carhire.com eller ring +44 (0) 1242 538 475 så skickar vi dig en kopia av blanketten. Om du föredrar vanlig post:

Insurance4CarHire Claims
The AIG Building
2-8 Altyre Road
Croydon
CR9 2LG
United Kingdom

Skicka in skadeanmälan till excessclaims@insurance4carhire.com tillsammans med underlag inom 31 dagar från utgången av den hyresperiod då incidenten inträffade.

Resten kan du lämna till oss; betalningen kommer att skickas till det bankkonto du angett. Vi siktar på att du skall ha pengarna på ditt konto inom 15 dagar från det vi mottog din skadeanmälan. Om du skulle ha problem eller om du har några frågor, ring oss gärna på +44 (0) 1242 538 475 så hjälper vi dig, eller skicka e-post till oss till excessclaims@insurance4carhire.com.

Allmän information

insurance4carhire

Insurance 4 Car Hire är en handelsbeteckning som används av Towergate Underwriting Group Limited. Towergate Underwriting Group Limited är registrerat i England med organisationsnummer 4043759, säte: Towergate House, Eclipse Park, Sittingbourne Road, Maidstone, Kent, ME14 3EN, Storbritannien. Towergate Underwriting Group Limited är auktoriserat och står under tillsyn av den brittiska finansmyndigheten, Financial Conduct Authority.

E-post: info@insurance4carhire.com
Telefon: +44 (0) 1242 538 475

Towergate Underwriting Group Limited är en brittisk försäkringsmäklare som har tillstånd att handla med sina produkter i Irland via passportering med nummer 313250.

Försäkringsgivarens säte är The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, Storbritannien. Registrerat i England med bolagsnummer 01486260. Försäkringsgivaren har tillstånd från den brittiska finansmyndigheten Prudential Regulation Authority och står under tillsyn av de brittiska finansmyndigheterna Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (med referensnummer 202628).

Du kan besöka Financial Services Register, som är ett register över alla auktoriserade leverantörer av finansiella tjänster i Stobritannien, på www.fca.org.uk. Du kan även kontakta Financial Conduct Authority på telefonnummer +44 (0)300 500 8082.

Vi har skapat en produkt som är resultatet av utförliga marknadsundersökningar och låter oss erbjuda en försäkring som passar väl som självriskeliminering.

Vi förstår att du behöver en försäkring som lämpar sig för just dina omständigheter. Denna gång har vi inte kunnat rekommendera någon självriskeliminering vid bilhyra. Istället har vi gett dig information som gör det möjligt för dig att bestämma om du tycker att försäkringen passar för dina behov. De olika täckningsnivåerna och föräkringsgivarna framgår på produktsidorna på denna webbplats.

Den information som anges utgör endast informativt innehåll och om den skulle strida mot någon annan specifik information som kunden fått under teckningsprocessen är det den senare informationen som gäller.

Service och klagomål

Service

Vi gör allt vi kan för att ge dig service av hög standard. Men om har några klagomål vill vi gärna att du följder nedanstående klagomålsprocess.

Klagomål som rör försäkringspolicyn

Om du vill klaga på denna försäkring i något avseende som inte rör ett fösäkringsärende, kontakta: Insurance4carhire, Towergate Insurance, Ellenborough House, Wellington Street, Cheltenham, GL50 1XZ, Storbritannien, eller ring +44 (0) 1242 538 475, e-post info@insurance4carhire.com.

Klagomål som rör en skadeanmälan

Om Du vill klaga på ett försäkringsärende, kontakta:

AIG Customer Relations
AIG Europe Limited
The AIG Building
2-8 Altyre Road
Croydon
CR9 2LG
United Kingdom


Telefon: +44 0800 012 1301
E-post: uk.customer.relations@aig.com
På webben: www.aig.co.uk/your-feedback

Telefonlinjerna är öppna måndag till fredag från 10:15 till 18:00, förutom allmänna helgdagar. Det är inte säkert att kundtjänstens gratisnummer är tillgängligt utanför Storbritannien – så om Du är utomlands, ring Oss på +44 (0)20 8649 6666.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera med oss, låt AIG veta detta; de kommer att göra sitt bästa för att hjälpa till.

Om du har köpt din policy på nätet kan du även skicka in ditt klagomål via plattformen Tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/odr.

Om du fortsätter känna dig missnöjd

Om Du fortfarande är missnöjd när Du har fått ett slutligt beslut i anledning av Ditt klagomål, eller om Du inte fått ett slutligt beslut inom 8 veckor, kan Du rikta Ditt klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden. Deras kontaktuppgifter är följande:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN),
Box 174,
101 23 Stockholm,
Sverige

Telefon: +46 8 50 88 60 00
Telefax: +46 8 50 88 60 01
E-post: arn@arn.se
Webbplats: www.arn.se

Denna process påverkar inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder.

Den brittiska personuppgiftslagen (Data Protection Act)

Vi kommer endast att använda den information du anger för administrationen av din policy och för skadereglering. Vi kan lämna vidare din information till tredje man som utför detta å Våra vägnar både i och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).

Vi kan även dela din information med andra försäkringsgivare, tillsynsmyndigheter, byråer som arbetar mot bedrägerier och andra parter enligt vad som tillåts eller krävs enligt lag.

Vi kommer att vidta rimliga mått och steg för att säkerställa att den information Vi innehar är korrekt och endast används och lagras så länge den behövs.

Det är inte säkert att personuppgiftslagarna utanför EES är lika omfattande som de inom EES, och vi kommer att vidta rimliga mått och steg för att säkerställa att dina personuppgifter alltid skyddas i enlighet med standarden inom EES.

Du har rätt att få tillgång till eller korrigera de av Dina personuppgifter som innehas av oss genom att skicka en skriftlig begäran till Information Security Officer, Towergate House, Eclipse Park, Sittingbourne Road, Maidstone, Kent, ME14 3EN / Data Protection Officer, AIG Europe Limited, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom, eller genom att skicka e-post till dataprotectionofficer@aig.com. En avgift kan tas ut för detta.

Samtal kan spelas in i utbildnings- och övervakningssyfte.